KHÁNH HOÀ

Khu Bảo tồn Văn hoá Trầm hương Hoàng Trầm 

Tỉnh Lộ 2, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà.

Điện thoại :  Tuấn Anh ( Mr ) 0903 35 6668