Linh Khí Đất Trời tạo nên một Trầm Hương Khánh Hoà riêng biệt.

Để không có bất kỳ loại Trầm Hương nào khác có thể sánh bằng.

Một mảnh nhỏ Trầm Hương Hoàng Trầm cũng đem đến điều kỳ diệu đó.

Tất cả Trầm Hương Hoàng Trầm đều cùng mang trong mình điều kỳ diệu đó.