Cùng với việc tham quan Rừng Trầm và tìm hiểu công phu chế tác Trầm, Nghệ Thuật Thưởng Trầm là một trong những nội dung rất độc đáo và riêng biệt tại Bảo Tàng Hoàng Trầm